Δημόσιο

5 νέες συμβάσεις στην Ηλιούπολη

Δεν απαιτούνται ειδικά προσόντα

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Ηλιουπόλεως.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθεί προσωπικό μίας μόνο ειδικότητας: ΥΕ Προσωπικό Καθαριότητας.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.