Δημόσιο

4 προσλήψεις στο ΙΕΚ Θεσσαλονίκης

Η προθεσμία των αιτήσεων λήγει στις 11 Νοεμβρίου

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.
08/11/2019 | 12:28

Την πρόσληψη τεσσάρων υπαλλήλων προωθεί το ΙΕΚ Θεσσαλονίκης. Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη, ξεχωριστά για κάθε ειδικότητα.

Από την κατανομή των θέσεων προκύπτει ότι θα προσληφθούν υπάλληλοι όπως:

  • ΤΕ Τεχνικών Πληροφορικής (1)
  • ΤΕ Διοικητικών – Λογιστικών (1)
  • ΔΕ Ηλεκτρολόγων (1)
  • ΥΕ Γενικών Καθηκόντων (1)

Η ημερομηνία υποβολής των αιτήσεων έχει διάρκεια έως τις 11 Νοεμβρίου 2019.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση: Υπουργείο Τουρισμού, ΙΕΚ Θεσσαλονίκης, Ξενοδοχείο «Ξενία Ήλιος» 57019 Περαία Θεσσαλονίκης , απευθύνοντάς την στο τμήμα Γραμματείας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα. Υπολογίστε τα μόριά σας και μετρήστε τις πιθανότητές σας, κάνοντας τη σύγκριση με τις βάσεις μορίων, όπως αυτές καταγράφτηκαν σε προηγούμενους διαγωνισμούς.