Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Οι βασικές ειδικότητες για τους 167 μονίμους

Επιλέγονται υπάλληλοι των κατηγοριών ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ

Στο στάδιο της τελικής συμφωνίας ανάμεσα στο ΑΣΕΠ και το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης βρίσκεται η προκήρυξη για τους 167 μονίμους. 

Το αμέσως επόμενο διάστημα -και αφού... πέσουν οι υπογραφές έγκρισης- η αρμόδια Ανεξάρτητη Αρχή θα αποστείλει στο Εθνικό Τυπογραφείο την προκήρυξη για δημοσίευση.

Μέσω του νέου διαγωνισμού θα προσληφθεί προσωπικό τριών βαθμίδων εκπαίδευσης: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ.

Τα κριτήρια 

(για ΑΕΙ-ΤΕΙ):

 • Βαθμός πτυχίου
 • Τυχόν μεταπτυχιακό
 • Άδεια άσκησης επαγγέλματος (για γεωτεχνικούς)
 • Γνώση χειρισμού Η/Υ 
 • Εμπειρία 
 • Γνώση ξένων γλωσσών

(για ΔΕ):

 • Βαθμός τίτλου απολυτηρίου 
 • Δεύτερος τίτλος σπουδών
 • Εμπειρία
 • Γνώση ξένων γλωσσών και χειρισμού Η/Υ

Ειδικότητες

Σύμφωνα με τη διαθέσιμη πληροφόρηση θα ζητηθούν, κυρίως, υποψήφιοι των ειδικοτήτων:

 • ΠΕ Γεωπόνων
 • ΠΕ Γεωπόνων (φυτικής παραγωγής)
 • ΠΕ Κτηνιάτρων 
 • ΠΕ Ιχθυολόγων
 • ΠΕ Οικονομικού
 • ΠΕ Πληροφορικής
 • ΔΕ Γεωργικού - Κτηνοτροφικού
 • ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
 • ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού

Τονίζεται ότι ο παραπάνω κατάλογος δεν είναι ο τελικός. Θεωρείται αρκετά πιθανό να συμπληρωθεί και από άλλες ειδικότητες.