Δημόσιο

7 προσλήψεις στον δήμο Κορυδαλλού

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 60 ετών

Την πρόσληψη επτά υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Κορυδαλλού.

Συγκεκριμένα, ζητούνται:

  • ΔΕ Οδηγός Απορριμματοφόρου (1 θέση)
  • ΥΕ Εργάτες καθαριότητας (6 θέσεις) 

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 15 Νοεμβρίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.