Δημόσιο

Εργασία στο ΕΚΕΦΕ "Δημόκριτος"

Ειδικότητα και απαραίτητα προσόντα

Με δύο επιστημονικούς συνεργάτες θα ενισχυθεί το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών «Δημόκριτος»
06/11/2019 | 12:35

Με δύο υπαλλήλους ενισχύεται άμεσα το Εθνικό Κέντρο Έρευνας Φυσικών Επιστημών "Δημόκριτος". Οι προσληφθέντες θα υπογράψουν 6μηνη σύμβαση εργασίας.

Από την προκήρυξη προκύπτει ότι θα επιλεγούν πτυχιούχοι ΑΕΙ, φυσικής ή άλλης συναφής ειδικότητας θετικών επιστημών, αποδεδειγμένη εμπειρία τουλάχιστον 4 ετών σε πειράματα αστροσωματιδιακής φυσικής καθώς και προσωπική συνέντευξη .

Αφορά:

Επιστημονικούς συνεργάτες (2)

Οι αιτήσεις υποβάλλονται δεσμευτικά μέχρι την Κυριακή 24 Νοεμβρίου 2019 (23:59) μέσω e-mail με θέμα: Αίτηση Υποψηφιότητας για την α.π. 015/2019-3448 Προκήρυξη, στην ηλεκτρονική διεύθυνση του Τμήματος Γραμματείας του ΕΚΕΦΕ «Δημόκριτος»: dd.protokol@admin.demokritos.gr .

Πατήστε το κουμπί "Δείτε το έγγραφο" και διαβάστε αναλυτικά την προκήρυξη.