Δημόσιο - ΑΣΕΠ

ΑΣΕΠ: 45 νέες προσλήψεις στο υπ. Εσωτερικών

Ολόκληρη η απόφαση

Με 45 νέους υπαλλήλους ενισχύονται άμεσα ΟΤΑ και ΝΠΔΔ σε όλη την χώρα, μετά από έγκριση του υπουργείου Εσωτερικών.

Οι προκηρύξεις θα εκδοθούν ανά φορέα, αφού πρώτα λάβουν την έγκριση του ΑΣΕΠ.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε την εγκριτική απόφαση με την κατανομή των θέσεων.