Δημόσιο

ΟΣΕ: Όλα όσα πρέπει να ξέρετε για τον διορισμό

Οι «καθαρές» μέρες για υποβολή αίτησης - Παράδειγμα υπολογισμού εμπειρίας

03/11/2019 | 11:16

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία υποβολής αιτήσεων για τις 160 θέσεις στον ΟΣΕ, υπό τον έλγχο του ΑΣΕΠ

Η προθεσμία είναι 10ήμερη και εκπνέει στις 11 Νοεμβρίου.

Στην πραγματικότητα, διατίθενται επτά εργάσιμες ημέρες για την υποβολή αιτήσεων, δεδομένου ότι στο 10ήμερο περιλαμβάνονται δύο Σαββατοκύριακα: Αυτό που διανύουμε και το επόμενο 9-10 Νοεμβρίου.

Οι ενδιαφερόμενοι για τον διορισμό πρέπει να έχουν υπόψη τους τα εξής:

 • Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση εργασίας
 • Οι θέσεις κατανέμονται σε 12 περιοχές της χώρας
 • Θα προσληφθεί προσωπικό μιας μόνο ειδικότητας: ΥΕ Φυλάκων
 • Οι υποψήφιοι συμπληρώνουν το μόνο το έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9. Οποιοδήποτε άλλο είναι άκυρο. Το συγκεκριμένο έντυπο αφορά αποκλειστικά φύλακες
 • Υπάρχει όριο ηλικίας για την πρόσληψη: 18 έως 55 ετών
 • Η ανεργία αποδίδει έως 225 μόρια: 25 μονάδες για κάθε μήνα ανεργίας, από 4 πλήρεις μήνες με ανώτατο όριο τους 12 μήνες
 • Η εμπειρία που γίνεται αποδεκτή και μοριοδοτείται είναι μόνο αυτή που έχει συνάφεια με την ειδικότητα του φύλακα. Προσοχή: ειδικά για αυτή την προκήρυξη – παρότι αφορά την κατηγορία ΥΕ – δεν γινεται αποδεκτή οποιαδήποτε εμπειρία, μόνο το φύλακα
 • Η εμπειρία που αποκτήθηκε στο δημόσιο αποδίδει έως 972 μόρια: 20 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας για τους πρώτους 36 μήνες και 7 μονάδες ανά μήνα για τους υπόλοιπους με ανώτατο όριο τους 72 μήνες
 • Η εμπειρία που αποκτήθηκε στον ιδιωτικό τομέα δίνει έως 612 μόρια: 10 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας για τους πρώτους 36 μήνες και 7 μονάδες ανά μήνα για τους υπόλοιπους μήνες με ανώτατο όριο τους 72 μήνες

Παράδειγμα υπολογισμού εμπειρίας

Υποθέτουμε ότι υποψήφιους διαθέτει προϋπηρεσία φύλακα στο δημόσιο 8 μηνών και εμπειρία 40 μηνών σε επιχείρηση του ιδιωτικού τομέα

Τα μόρια που θα δηλώσει στην αίτηση είναι 548, τα οποία αναλύονται ως εξής:

 • Δημόσιο: 160 μόρια (8Χ20)
 • Ιδιωτικός τομέας: 388 μόρια (για τους πρώτους 36 μήνες 360 μόρια και για τους υπόλοιπους 4 μήνες 28 μόρια)

Αιτήσεις τώρα

Το workenter προτείνει ανεπιφύλακτα στους υποψηφίους τη χρήση της υπηρεσίας και του γραφείου weconsult για τη σωστή και χωρίς προβλήματα υποβολή της αίτησης σε νέα οικονομική τιμή.

Σημειώστε ότι:

 • Το γραφείο weconsult, σύμφωνα με δηλώσεις των υπευθύνων του, εγγυάται ορθή, έγκυρη και κατά τα πρότυπα ΑΣΕΠ συμπλήρωση της αίτησης και συγκέντρωσης των δικαιολογητικών, όπως ορίζει η προκήρυξη του ΟΣΕ
 • Υποψήφιοι απ΄ όλη τη χώρα να επικοινωνήσουν στο τηλέφωνο: 211 95 55 050 (απλή χρέωση)

Διαβάστε επίσης: