Δημόσιο

Βοήθεια στο Σπίτι: 10 ειδικότητες, 2.900 μόνιμοι

Δείτε τη λίστα

Έτοιμο για την υποβολή επίσημου αιτήματος για την έκδοση της προκήρυξης «Βοήθεια στο Σπίτι», είναι το υπουργείο Εσωτερικών.

Η συγκεκριμένη προκήρυξη είναι η πρώτη από τις δύο που θα εκδώσει το αρμόδιο υπουργείο.

Υψηλόβαθμα στελέχη του υπουργείου Εσωτερικών, που εμπλέκονται άμεσα στη διαδικασία της προκήρυξης, βεβαιώνουν:

 • 2.900 θα είναι ο αριθμός των θέσεων που θα προκηρυχθεί από το ΑΣΕΠ
 • 10 είναι οι ειδικότητες που θα ζητηθούν με την νέα προκήρυξη

Σημειώστε τα 10 επαγγέλματα που θα ζητηθούν:

 1. Κοινωνικοί λειτουργοί (ΠΕ, ΤΕ)
 2. Ψυχολόγοι (ΠΕ)
 3. Νοσηλευτές (ΠΕ, ΤΕ)
 4. Βοηθοί Νοσηλευτών (ΔΕ)
 5. Κοινωνιολόγοι (ΠΕ,ΤΕ)
 6. Επισκέπτες Υγείας (ΤΕ)
 7. Πτυχιούχους Κοινωνικής Πολιτικής (ΠΕ)
 8. Πτυχιούχους Κοινωνικής Διοίκησης (ΠΕ)
 9. Οδηγοί (ΔΕ)
 10. Οικογενειακοί Βοηθοί (ΥΕ)