Δημόσιο

ΑΣΕΠ 2ΕΑ/2019: ''Τέλος χρόνου'' για ενστάσεις στην Ειδική Αγωγή

Ολόκληρη η διαδικασία

Ολοκληρώνεται σήμερα, Τρίτη 29 Οκτωβρίου, η διαδικασία υποβολής ενστάσεων κατά των προσωρινών πινάκων κατάταξης της προκήρυξης 2ΕΑ/2019.

Οι υποψήφιοι εκπαιδευτικοί για τη διαδικασία κατάταξης με σειρά προτεραιότητας υποψήφιων μελών Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού (Ε.Ε.Π.) κλάδων ΠΕ21, ΠΕ22, ΠΕ23, ΠΕ25, ΠΕ28, ΠΕ29, ΠΕ30, ΠΕ31 στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια εκπαίδευση μπορούν να υποβάλλουν ενστάσεις στον ιστότοπο του ΑΣΕΠ.

Ενστάσεις κατά των προσωρινών πινάκων υποβάλλονται έως και τις 14:00, αποκλειστικά μέσω του διαδικτυακού τόπου της Ανεξάρτητης Αρχής, ακολουθώντας τη διαδρομή: www.asep.gr – Πολίτες → Ηλεκτρονικές Υπηρεσίες →  Είσοδος Μέλους → Επιλογή → ΕΝΣΤΑΣΕΙΣ.