Δημόσιο

ΟΣΕ (160 θέσεις): Πότε οι αιτήσεις

Ετήσια σύμβαση - Τα «κλειδιά» για την πρόσληψη

27/10/2019 | 12:54

Εντός της εβδομάδας θα ανακοινώσει Ο ΟΣΕ την προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών για τις 160 θέσεις.

Σημειώστε τα βασικά στοιχεία του νέου διαγωνισμού:

  • Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 12μηνη σύμβαση εργασίας
  • Οι θέσεις κατανέμονται σε 12 περιοχές της χώρας
  • Θα προσληφθεί προσωπικό μιας μόνο ειδικότητας: ΥΕ Φυλάκων

Έξι «μυστικά»

Σε έξι σημεία πρέπει οι υποψήφιοι να επικεντρώσουν την προσοχή τους, προκειμένου να έχουν επιτυχημένη υποψηφιότητά. Αυτά είναι:

  • Συμπληρώνεται μόνο το έντυπο ΑΣΕΠ ΣΟΧ.9. Οποιοδήποτε άλλο είναι άκυρο. Το συγκεκριμένο έντυπο αφορά αποκλειστικά φύλακες
  • Υπάρχει όριο ηλικίας για την πρόσληψη: 18 έως 55 ετών
  • Η ανεργία αποδίδει έως 225 μόρια: 25 μονάδες για κάθε μήνα ανεργίας, από 4 πλήρεις μήνες με ανώτατο όριο τους 12 μήνες
  • Η εμπειρία που γίνεται αποδεκτή και μοριοδοτείται είναι μόνο αυτή που έχει συνάφεια με την ειδικότητα του φύλακα. Προσοχή: ειδικά για αυτή την προκήρυξη – παρότι αφορά την κατηγορία ΥΕ – δεν γινεται αποδεκτή οποιαδήποτε εμπειρία, μόνο το φύλακα
  • Η εμπειρία που αποκτήθηκε στο δημόσιο αποδίδει έως 972 μόρια: 20 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας για τους πρώτους 36 μήνες και 7 μονάδες ανά μήνα για τους υπόλοιπους με ανώτατο όριο τους 72 μήνες
  • Η εμπειρία που αποκτήθηκε στον ιδιωτικό τομέα δίνει έως 612 μόρια: 10 μονάδες ανά μήνα εμπειρίας για τους πρώτους 36 μήνες και 7 μονάδες ανά μήνα για τους υπόλοιπους μήνες με ανώτατο όριο τους 72 μήνες

Διαβάστε επίσης: ΟΣΕ: Εκδόθηκε η προκήρυξη για 160 προσλήψεις σε 12 περιοχές (ολόκληρη η προκήρυξη)