Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Εργοθεραπευτές στην Κω

Η προθεσμία για τις αιτήσεις λήγει στις 7 Μαϊου

Ο προσληφθείς θα στελεχώσει το κέντρο δημιουργικής απασχόλησης παιδιών με αναπηρία
27/04/2018 | 10:01

Με έναν εργοθεραπευτή ενισχύεται ο Δήμος Κω.

Ο νέος υπάλληλος δύναται να ανανεώσει ή να παρατείνει την σύμβασή του.

Σημειώνεται ότι ο προσληφθείς , οφείλει να προσκομίσει πιστοποιητικό υγείας σύμφωνα με την υπ΄ αριθμ. Υ1α/Γ.Π.οικ76785 (ΦΕΚ 3758/τ.Β΄/25- 10-2017 Υπουργική Απόφαση.

Η σύμβαση θα διαρκέσει μέχρι τις 31 Αυγούστου.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή την αίτησή τους, μέχρι τις 7 Μαΐου.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας.

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή