Δημόσιο

Ο οδηγός του ΑΣΕΠ για την 6Κ/2019 (link)

Προσόντα, κριτήρια κατάταξης, απόδειξη ιδιοτήτων - Μόνιμοι

Το ΑΣΕΠ "καρφίτσωσε" στην ιστοσελίδα του τον πλήρη και αναλυτικό οδηγό για την προκήρυξη 6Κ/2019. 

Ακολουθήστε τα εξής βήματα:

  1. Μπείτε στην σελίδα του ΑΣΕΠ
  2. Κλικάρετε την λέξη "Βοήθεια" (πάνω προς τα δεξιά)
  3. Πατήστε πάνω στις λέξεις "Οδηγός 6Κ/2019"
  4. Επιλέξτε (αριστερά) μία - μία τις ενότητες που εμφανίζονται, κάτω από την ένδειξη "Περιεχόμενα" 

Σε κάθε υπο-ενότητα υπάρχουν ενεργοί σύνδεσμοι που οδηγούν στα αντίστοιχα πεδία.

Ο οδηγός του ΑΣΕΠ λύνει όλες τις απορίες των υποψηφίων. Αξιοποιείστε τον.