Δημόσιο

Νοσοκομεία: Όλα τα "μυστικά" για τον διορισμό

Η αίτηση και πώς συμπληρώνεται

Τους "γρίφους" για την διεκδίκηση με αξιώσεις του διορισμού στα νοσοκομεία λύνει σήμερα το workenter.

Οι μεγάλες προκηρύξεις -ιδιαίτερα σε "Τζάνειο" και "Αττικόν"- έχουν σημεία - κλειδιά τα οποία κρίνουν την πρόσληψη.

Σημειώστε:

(1) Για τις θέσεις ΥΕ Φυλάκων χρειάζεται οπωσδήποτε άδεια εργασίας Α΄ κατηγορίας, την οποία οι υποψήφιοι θα προμηθευτούν από το Αστυνομικό Τμήμα της περιοχής τους με απλή διαδικασία. Χωρίς την προσκόμμιση του συγκεκριμένου πιστοποιητικού ο υποψήφιος βγαίνει "εκτός μάχης".

(2) Η εμπειρία που μοριοδοτείται αφορά μόνο προϋπηρεσία σε χώρους Υγείας του δημόσιου ή ιδιωτικού τομέα. Η έλλειψη τέτοιου είδους εμπειρίας, δεν οδηγεί στην απόρριψη του υποψηφίου, ωστόσο χάνει τα κρίσμα μόρια του διορισμού.

(3) Ο μοριοδοτούμενος χρόνος ανεργίας είναι ακριβώς 4 μήνες. Στους 3 μήνες ο υποψήφιος δεν παίρνει ούτε ένα μόριο. Από τους 4 και πάνω δεν κερδίζει επιπλέον μόρια. Στους 4 ακριβώς κερδίζει 200 μόρια. Αυτό πρακτικά σημαίνει ότι μπορούν να δηλώσουν οι υποψήφιοι 5 ή 6 ή 7 κοκ μήνες εμπειρίας, αλλά τα μόρια που θα πάρουν θα είναι 200.

Τα σημεία αυτά καθορίζουν εν τέλει την τύχη της υποψηφιότητας. Το σημαντικό στην περίπτωση είναι αυτά τα σημεία να μετουσιωθούν πάνω στο έντυπο της αίτησης.

(-) Γι΄ αυτό ακριβώς το λόγο, το workenter συστήνει ανεπιφύλακτα την επαγγελματική υπηρεσία συμπλήρωσης αιτήσεων weconsult.

(-) Συμπλήρωση ορθών αιτήσεων, τώρα, σε νέες οικονομικές τιμές. Επικοινωνήστε για πληροφορίες στο τηλέφωνο: 211 95 55 050 (απλή χρέωση).

Δείτε -αναλυτικά- ολόκληρες τις προκηρύξεις που αφορούν προσλήψεις στα νοσοκομεία: