Δημόσιο

Αρχαιολόγοι στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων

Οι αιτήσεις υποβάλλονται στις 6 Μαϊου

Οι συμβάσεις δύνανται να ανανεωθούν ή να παραταθούν
26/04/2018 | 13:26

Έναν αρχαιολόγο, προσλαμβάνει η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ιωαννίνων.

Ο ενδιαφερόμενος για την θέση μπορεί να υποβάλλει την αίτησή του, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, μέχρι τις 6 Μαΐου, στην διεύθυνση του φορέα.

Η σύμβαση θα διαρκέσει έως τις 30 Νοεμβρίου, με δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης.

Δείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα της ειδικότητας

«Ολόκληρη η προκήρυξη» για να την διαβάσετε, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή του workenter