Δημόσιο - ΑΣΕΠ

4 συμβάσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι επτάμηνη

Δυνατότητα συμμετοχής στον διαγωνσιμό έχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών
26/04/2018 | 12:40

Με τέσσερις συμβάσεις επτάμηνης διάρκειας, κινείται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Έβρου.

Θα προσληφθεί φυλακτικό προσωπικό Πληροφόρησης, το οποίο θα κατανεμηθεί σε ξεχωριστές έδρες υπηρεσίας.

Για την ειδικότητα των ημερησίων φυλάκων αρχαιοτήτων, απαιτείται γνώση ξένων γλωσσών.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να καταθέσουν αιτήσεις και δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, στην διεύθυνση της υπηρεσίας.

Υπολογίστε τα μόριά σας, κάνοντας σύγκριση με την βάση προηγούμενων ετών

Βρείτε προσόντα-δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και κατανομή των θέσεων, πατώντας στο βελάκι δίπλα σε κάθε ειδικότητα

«Ολόκληρη η προκήρυξη» για να διαβάσετε περισσότερες πληροφορίες, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή