Δημόσιο - ΑΣΕΠ

3 προσλήψεις στον δήμο Κισσάμου

Για την ειδικότητα απαιτείται επαγγελματική άδεια οδήγησης Γ' κατηγορίας σε ισχύ
26/04/2018 | 11:28

Την πρόσληψη τριών οδηγών απορριμματοφόρων, πραγματοποιεί ο δήμος Κισσάμου, στα Χανιά.

Οι προσληφθέντες για την ειδικότητα πρέπει να είναι κάτοχοι ισχύουσας επαγγελματικής άδειας οδήγησης Γ’ κατηγορίας και Πιστοποιητικού Επαγγελµατικής Ικανότητας (ΠΕΙ), προκειμένου να διοριστούν.

Η διάρκεια των συμβάσεων θα είναι ολιγόμηνη.

Τα δικαιολογητικά και οι αιτήσεις των ενδιαφερομένων, υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του δήμου.

Πατήστε το βελάκι, δίπλα στην ειδικότητα, για να βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

«Ολόκληρη η προκήρυξη» για να την διαβάσετε, κλικάροντας στην αντίστοιχη εφαρμογή