Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Επικουρικές συντάξεις: Αλλαγές σε εισφορές και όρια ηλικίας - Το πόρισμα της Επιτροπής

Οι προτάσεις στο ''τραπέζι'' του υπουργείου Εργασίας

«Λευκός καπνός» βγήκε από το πόρισμα της Επιτροπής Σοφών, αρμόδιας για το νέο σύστημα λειτουργίας της κεφαλοποιητικής επικουρικής ασφάλισης.

Σύμφωνα με την αρμόδια Επιτροπή, στο υπουργείο Εργασίας θα παραδοθούν 15 νέες προτάσεις. Συγκεκριμένα:

 1. Υποχρεωτική υπαγωγή όλων των νεοεισερχομένων και πρωτοασφαλισμένων στην αγορά εργασίας από 1η Ιανουαρίου του 2021
 2. Nα διατηρηθούν στο σημερινό ύψος (6,5%) οι προβλεπόμενες εισφορές για τους μισθωτούς και ελεύθερους επαγγελματίες όπως και στο παλιό σύστημα. Σύμφωνα με την «Καθημερινή», μεταξύ των προτάσεων που συζητήθηκαν ήταν και αυτή του υπολογισμού της εισφοράς των μη μισθωτών επί του κατώτατου μισθού λόγω των πιθανών δυσκολιών στη καταβολή εισφορών από μεριάς ειδικά των νέων ελεύθερων επαγγελματιών
 3. To ΕΤΕΑΕΠ θα είναι ο μόνος υπεύθυνος για την είσπραξη των εισφορών των ασφαλισμένων
 4. Η διατήρηση των ίδιων ηλικιακών ομαδικών ορίων με αυτά που ισχύουν στην κύρια σύνταξη
 5. Ως προς τα είδη των συνταξιοδοτικών παροχών, αυτές μπορούν να διαχωριστούν σε : Α) συντάξεις γήρατος (με μεταβίβαση δικαιώματος στα δικαιοδόχα μέλη), Β) συντάξεις αναπηρίας, Γ) και συντάξεις χηρείας για τον ενεργό ασφαλισμένο
 6. Μέρος του σωρευμένου ποσού ( ενδεικτικά μέχρι ποσοστού 25%) δύναται να εισπράττεται – με τη θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος –ως προκαταβολή
 7. Ο ασφαλισμένος θα δύναται να επιλέγει ανάμεσα σε 3 επενδυτικά πακέτα, διαφοροποιημένου επενδυτικού κινδύνου, ήτοι χαμηλού, μεσαίου και υψηλού, ενώ θα προβλέπεται και δυνατότητα αλλαγής των επενδυτικών του επιλογών, ανά προβλεπόμενα χρονικά όρια
 8. Μετά την είσπραξη των εισφορών, το ΕΤΕΑΕΠ θα τις κατανέμει στους ατομικούς κεφαλοποιητικούς λογαριασμούς ασφαλισμένου
 9. Λόγω της κεφαλοποιητικής φύσης του νέου συστήματος, τα κεφάλαια θα επενδύονται από διαχειριστές επενδύσεων κατ΄εντολή και για λογαριασμό του ΕΤΕΑΕΠ βάσει της μεταξύ τους σύμβασης
 10. Το ΕΤΕΑΕΠ θα αναπτύξει επενδυτικούς κανόνες που θα ισχύσουν για τον διαχειριστή κεφαλαίων και θα περιγράφονται αναλυτικά στην εκάστοτε σύμβαση
 11. Απαραίτητος κρίνεται ο ορισμός θεματοφύλακα του ΕΤΕΑΕΠ με αυξημένες αρμοδιότητες ( ring-fensced θεματοφυλακή)
 12. Πρέπει να αξιοποιηθεί στο έπακρο κάθε δυνατότητα –εντός των ευρωπαϊκών κανόνων και θεσμικών περιορισμών που έχει η Ελλάδα ως κράτος –μέλος της ΕΕ- προκειμένου τα δημιουργημένα αποθεματικά κεφάλαια να επενδύονται ''προς όφελος της εθνικής οικονομίας''
 13. Το κράτος οφείλει να μεριμνά για την κοινωνική ασφάλιση των εργαζομένων , στο πλαίσιο των υπαρκτών κινδύνων, συνθηκών και περιορισμών που αντιμετωπίζει
 14. Ως βασική αρχή στοπ σύστημα κεφαλαιοποιητικής επικουρικής προκρίνεται η διατήρηση ίδιου τρόπου φορολόγησης με το υφιστάμενο. Θα πρέπει να εξεταστεί ειδική πρόβλεψη για εξαίρεση από τη φορολόγηση ή ειδική φορολόγηση για το ποσό προκαταβολής που θα μπορεί να λαμβάνει ο ασφαλισμένος κατά τη φάση της θεμελίωση του συνταξιοδοτικού δικαιώματος
 15. Ως προς το κόστος της μετάβασης στο νέο σύστημα, οι Σοφοί θεωρούν ότι όπως υφίσταται το σύστημα σήμερα, χωρίς παρέμβαση στις παραμέτρους του, δεν φαίνεται έντονο πρόβλημα χρηματοδότησης κατά τη πρώτη δεκαετία. Κατά τις πρώτες εκτιμήσεις της Εθνικής Αναλογιστικής Αρχής, ελλείμματα στον κλάδο διανεμητικής επικουρικής σύνταξης φαίνεται πως θα αρχίσουν να εμφανίζονται από το 2030 και έπειτα με το σωρευτικό κόστος στον κλάδο, μέχρι το τέλος της προβολής (το 2070) να εκτιμάται ότι δεν ανάγεται σε "κρίσιμα και ανησυχητικά επίπεδα ". Mάλιστα προτείνεται να εξεταστούν τρόποι τυχόν συνεισφοράς των ασφαλισμένων στο νέο καθεστώς με βάση τη αρχή της διαγενεακής κοινωνικής αλληλεγγύης