Δημόσιο

Ειδικοί Φρουροί: Οριστικά αποτελέσματα για 1.500 προσλήψεις στην ΕΛΑΣ

Ολόκληροι οι πίνακες

Ανακοινώθηκε από το υπουργείο Προστασίας του Πολίτη και το Αρχηγείο της Ελληνικής Αστυνομίας ο τελικός πίνακας υποψηφίων που κρίθηκαν ικανοί/ες κατά τις Προκαταρκτικές Εξετάσεις στο πλαίσιο του διαγωνισμού πρόσληψης 1.500 Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία.

Κατόπιν της δημοσίευσης του πίνακα υποψηφίων που κρίθηκαν ικανοί/ες κατά τις προκαταρκτικές εξετάσεις στο πλαίσιο του διαγωνισμού πρόσληψης Ειδικών Φρουρών στην Ελληνική Αστυνομία, επισημαίνεται ότι σ΄ αυτόν περιλαμβάνονται οι υποψήφιοι/ες που κρίθηκαν ικανοί/ες κατά φθίνουσα σειρά μορίων ανά κατηγορία.

Υπενθυμίζεται ότι, οι υποψήφιοι/ες, που δεν καταλαμβάνουν προσλήψιμη θέση, δεν κατοχυρώνουν από την επιτυχία τους στις προκαταρκτικές εξετάσεις δικαίωμα διορισμού, παρά μόνο σε περίπτωση κένωσης ισάριθμων θέσεων της κατηγορίας, στην οποία εντάσσονται.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε τους τελικούς πίνακες.