Δημόσιο - ΑΣΕΠ

Βοήθεια στο Σπίτι: Έτοιμη για έκδοση η προκήρυξη (ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΟ)

Ολοκληρώθηκαν και οι τελικές επεξεργασίες

Έως τη Δευτέρα αναμένεται να αποσταλεί στο ΑΣΕΠ το αίτημα του υπουργείου Εσωτερικών για την έκδοση της προκήρυξης μονίμων που αφορά στο πρόγραμμα "Βοήθεια στο Σπίτι".

Πηγές του υπουργείου Εσωτερικών που εμπλέκονται άμεσα στην έκδοση του νέου διαγωνισμού τόνιζαν στο workenter:

"Εμείς ολόκληρώσαμε και τις τελευταίες επεξεργασίες. Το αίτημα είναι έτοιμο και θα φύγει".

Οι ενδιαφερόμενοι για τη μεγαλύτερη προκήρυξη του έτους 2019 οφείλουν να γνωρίζουν τα εξής:

  • Το ΑΣΕΠ προτίθεται να συντομεύσει δραστικό το χρόνο που απαιτείται για τις διεκπεραιώσεις. Το χρονικό διάστημα του 1-1,5 μήνα που μεσολαβεί σε αυτές τις περιπτώσεις δεν θα βρει εφαρμογή για την προκήρυξη αυτή, δεδομένου ότι το υπ. Εσωτερικών στέλνει "έτοιμη δουλειά"
  • Θα υπάρχει ειδική εμπειρία για τους υπηρετούντες στο πρόγραμμα
  • Η προκήρυξη θα έχει το μονόγραμμα "Κ" και θα γίνει με τη γνωστή διαδικασία: Πρώτα η υποβολή ηλεκτρονικών αιτήσεων και μετά -σε όσους ζητηθεί- υποβολή φακέλου υποψηφιότητας