Δημόσιο

120 θέσεις στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών (PDF)

Ολόκληρη η προκήρυξη - Δικαιολογητικά, όρια ηλικίας, προθεσμίες

Ολοκληρώνεται στις 16 Οκτωβρίου 2019 η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για τη συμμετοχή στο γραπτό διαγωνισμό που αφορά στην εισαγωγή 120 νέων σπουδαστών στην Εθνική Σχολή Δικαστικών Λειτουργών. 

Η κατανομή των θέσεων έχει ως εξής:

  • Διοικητική Δικαιοσύνη 43 (θέσεις)
  • Πολιτική και Ποινική Δικαιοσύνη 60
  • Εισαγγελείς 17

Στην διαδικασία συμμετέχουν όσοι έχουν ασκήσει δικηγορία για δύο χρόνο, ή έχουν διδακτορικό με μονοετή άσκηση δικηγορίας ή ειρηνοδίκες.

Οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να έχουν συμπληρώσει το 28ο έτος της ηλικίας του και να μην έχουν υπερβεί το 45ο.

Η επιλογή θα γίνει σε δύο στάδια:

  • Προκριματικό: γραπτές εξετάσεις σε συγκεκριμένη ύλη
  • Τελικό: προφορική εξέταση, γραπτές εξετάσεις σε ξένες γλώσσες (συμμετέχουν όσοι έχουν περάσει το προκριματικό στάδιο)

(-) Αναλυτικά τα δικαιολογητικά ΕΔΩ όπως αναφέρονται στην ιστοσελίδα της Εθνικής Σχολή Δικαστικών Λειτουργών.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη.