Δημόσιο

Αντίστροφη μέτρηση για την πρόσληψη επικουρικών

Θα επιλεγούν: διοικητικοί, νοσηλευτές, βιολόγοι, κοινωνικοί λειτουργοί, φυσικοθεραπευτές, βοηθοί μικροβιολόγων, χειριστές ιατρικών μηχανημάτων - Πίνακας με τα κριτήρια

Αντίστροφα αρχίζει και μετρά ο χρόνος για την ενεργοποίηση της ηλεκτρονικής πλατφόρμας του υπουργείου Υγείας που αφορά στην υποδοχή αιτήσεων από υποψηφίους της κατηγορίας "λοιπού επικουρικού προσωπικού, πλην ιατρών".

Μέσω της νέας διαδικασίας θα προσληφθεί προσωπικό όλων των κατηγοριών και ειδικοτήτων. Ενδεικτικά:

  • Διοικητικοί
  • Νοσηλευτές 
  • Βιολόγοι
  • Κοινωνικοί λειτουργοί 
  • Φυσικοθεραπευτές 
  • Βοηθοί μικροβιολόγων
  • Χειριστές ιατρικών μηχανημάτων

Οι ενδιαφερόμενοι, όταν ανοίξει η πλατφόρα του υπουργείου, υποβάλλουν ηλεκτρονικές αιτήσεις.

Στη συνέχεια, οι Υγειονομικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) ανά την επικράτεια καταρτίζουν πίνακες κατάταξης.

Οι ΥΠΕ καλούν κατατασσόμενους από τον πίνακα, ανάλογα με τις ανάγκες τους σε προσωπικό.

Το workenter δημοσιεύει τα κριτήρια μοριοδότησης για την πρόσληψη επικουρικού προσωπικού. Δείτε:

kritiria_moriodotisis.xlsx