Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Με αυτά τα κριτήρια θα γίνει η πρόσληψη των επικουρικών (PDF)

Αιτήσεις, διάρκεια συμβάσεων, μόρια

Δημοσιεύτηκε, με τη μορφή υπηρεσιακού εγγράφου, η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ), η οποία καθορίζεται η διαδικασία πρόσληψης επικουρικού προσωπικού στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας.

Σύμφωνα με την ΚΥΑ η επιλογή του νέου προσωπικού θα γίνει στη βάση συγκεκριμένων μοριοδοτούμενων κριτηρίων. Αυτά είναι:

 1. Προϋπηρεσία
 2. Ειδική εμπειρία
 3. Χρόνος ανεργίας
 4. Αριθμός ανήλικων τέκνων
 5. Ιδιότητες πολύτεκνου και τρίτεκνου
 6. Μονογονεϊκές οικογένειες
 7. Αναπηρία (άνω του 67%)
 8. Επιμέλεια αναπηρίας

Οι ειδικότητες που περιγράφονται στην ΚΥΑ είναι οι ακόλουθες(*)

 • Ιατροί (ΠΕ)
 • Κοινωνικοί Λειτουργοί (ΠΕ, ΤΕ) 
 • Νοσηλευτές (ΠΕ, ΤΕ)
 • Διερμηνείς (ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ)
 • Μουσικοί (ΠΕ)
 • Θεραπευτές - Παιδαγωγοί (ΤΕ)
 • Μαίες (ΤΕ)
 • Φυσικοθεραπευτές (ΤΕ)

(*) Οι παραπάνω ειδικότητες είναι μόνο ενδεικτικές. Στις προκηρύξεις που θα εκδοθούν ανά φορέα αναμένεται να περιλαμβάνονται και άλλες ειδικότητες.

Σημειώστε:

 • Το επικουρικό προσωπικό προσλαμβάνεται με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου
 • Η διάρκεια των συμβάσεων εκτείνεται, συνήθως, έως τα δύο χρόνια 
 • Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων, από τη στιγμή που εκδοθεί προκήρυξη, είναι 10ήμερη
 • Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως, ταχυδρομικά ή ηλεκτρονικά

Πατήστε τυο κουμπί "Δείτε το έγγραφο" για να διαβάσετε την Κοινή Υπουργική Απόφαση.