Δημόσιο

4 θέσεις στο Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων

Θα υπογραφούν ετήσιες συμβάσεις

Οι νέοι υπάλληλοι θα απασχοληθούν για τις ανάγκες έργου
25/04/2018 | 13:05

Τέσσερις υπαλλήλους προσλαμβάνει το Περιφερειακό Ταμείο Ανάπτυξης Ιονίων Νήσων, στην Κέρκυρα.

Θα υπογραφούν ετήσιες συμβάσεις για απόφοιτους Πανεπιστημιακής εκπαίδευσης.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις και δικαιολογητικά, αυτοπροσώπως η ταχυδρομικά με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του φορέα, αναγράφοντας την σχετική ένδειξη.

Βρείτε στο βελάκι, δίπλα σε κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα

«Ολόκληρη η προκήρυξη» για να την διαβάσετε, πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή