Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 156 νέες προσλήψεις σε ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ, δήμους (Λίστα)

Ειδικότητες, προσόντα

Νέες προσλήψεις θα γίνουν άμεσα σε ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ και δήμους όλης της χώρας.

Συγκεκριμένα, ζητούνται 156 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: 

ΔΕΗ

ΔΕΔΔΗΕ

Δήμοι