Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Τελευταία ευκαιρία για 250 νέες θέσεις εργασίας στη ΔΕΗ - Αιτήσεις για 20 ειδικότητες

Ποιοι και πώς συμμετέχουν

Ολοκληρώνεται σήμερα, Δευτέρα 7 Οκτωβρίου, η προθεσμία υποβολής αιτήσεων για την πρόσληψη συνολικά 250 νέων υπαλλήλων μέσω ΑΣΕΠ στη Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού (ΔΕΗ).

Το νέο προσωπικό θα εργαστεί για την κάλυψη εποχικών ή παροδικών αναγκών της Διεύθυνσης Εκμετάλλευσης για το Λιγνιτικό Κέντρο Δυτικής Μακεδονίας (ΛΚΔΜ).

Ζητείται προσωπικό των εξής ειδικοτήτων:

 • ΠΕ Μηχανολόγοι Μηχανικοί 1
 • ΠΕ Ηλεκτρολόγοι Μηχανικοί 1
 • ΠΕ Τοπογράφοι Μηχανικοί  2
 • ΠΕ Πολιτικοί Μηχανικοί 1
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες) 30
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροοξυγονοκολλητές) 8
 • ΔΕ Μηχανοτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Μηχανοτεχνίτες Αυτοκινήτων) 8
 • ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Προωθητήρων και Φορτωτών) 12
 • ΔΕ Χειριστές Μηχ/των Τεχνικών Έργων (Καθολικών Εκσκαφέων) 8
 • ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων 10
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτες) 25
 • ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Χειριστές Μηχανημάτων Τεχνικών Έργων) 25
 • ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Οδηγοί Αυτοκινήτων) 7
 • ΔΕ Οδηγοί, Μηχανοδηγοί Χειριστές (Οδηγοί Φορτηγών Χωματουργικών Αυτοκινήτων) 8
 • ΔΕ Ηλεκτροτεχνικοί Εγκαταστάσεων & Εξοπλισμού (Ηλεκτροτεχνίτης Οχημάτων)  4
 • ΔΕ Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό 8μήνες 6
 • ΔΕ Βοηθοί Χειριστές Ηλεκτροκίνητων Ερπυστριοφόρων Μηχανημάτων με Καδοτροχό 36
 • ΔΕ Τεχνίτες Ορυχείων (Αυτοκινούμενη Κινητή Επιτήρηση) 15
 • ΔΕ Τεχνικοί Δομικών Έργων (οικοδόμοι) 3
 • ΔΕ Φύλακες 40

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη της ΔΕΗ.