Δημόσιο

8 θέσεις στον δήμο Δάφνης - Υμηττού

Οι προσληφθέντες θα καλύψουν ανάγκες πυροπροστασίας της περιοχής

Η υποβολή των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 30 Απριλίου
25/04/2018 | 11:39

Την πρόσληψη οκτώ υπαλλήλων, για να καλύψουν ανάγκες πυροπροστασίας και δασοπροστασίας, προωθεί ο δήμος Δάφνης-Υμηττού.

Θα προσληφθούν εργάτες γενικών καθηκόντων.

Η προθεσμία υποβολής των αιτήσεων ολοκληρώνεται στις 30 Απριλίου.

Θα γίνει κατανομή των θέσεων σε ξεχωριστές έδρες υπηρεσίας.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς με συστημένη επιστολή, στην διεύθυνση του δήμου.

Σημειώστε για την ειδικότητα προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα

Δείτε ολόκληρη την προκήρυξη ή συμπληρώστε την αίτηση, πατώντας στις αντίστοιχες εφαρμογές του workenter