Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Έως την Παρασκευή (11/10) αιτήσεις για 511 προσλήψεις

Ειδικότητες, προσόντα

Ολοκλρώνεται η προθεσμία υποβολής αιτήσεων και δικαιολογητικών σε 18 δήμους και φορείς όλης της χώρας.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν 511 υπάλληλοι όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης και διαφόρων ειδικοτήτων.

Ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η πιστοποιημένη εμπειρία και άλλες κοινωνικές ιδιότητες κρίνουν τον διορισμό.

Πατήστε τα ενεργά links και δείτε αναλυτικά, ολόκληρες τις προκηρύξεις (σε παρένθεση η καταληκτική ημερομηνία υποβολής αιτήσεων):