Δημόσιο - ΑΣΕΠ

2 θέσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας

Οι αιτήσεις υποβάλλονται μέχρι τις 3 Μαϊου

Οι συμβάσεις δύνανται να παραταθούν
25/04/2018 | 11:00

Διαδικασία πρόσληψης δύο υπαλλήλων, πραγματοποιεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Ημαθίας.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις μέχρι τις 3 Μαΐου, αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς, με συστημένη επιστολή.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνες συμβάσεις με δυνατότητα παράτασης.

Σημειώστε για την ειδικότητα προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και θέση, ανά έδρα υπηρεσίας.

«Συμπληρώστε την αίτηση» πατώντας στο αντίστοιχο κουμπί του workenter