Δημόσιο

Νέες προσλήψεις στην ΡΑΕ

Προθεσμία, προσόντα, δικαιολογητικά

Την πρόσληψη τεσσάρων δικηγόρων προωθεί η Ρυθμιστική Αρχή Ενέργειας.

Συγκεκριμένα, ζητούνται: 

  • Τρείς δικηγόροι με εξειδίκευση στο δίκαιο ανταγωνισμού ή/και στο ευρωπαϊκό δίκαιο ή/και στο δημόσιο δίκαιο ή/και στο δίκαιο ενέργειας, ή στο οικονομικό δίκαιο
  • Ένας δικηγόρο με εξειδίκευση στο εμπορικό δίκαιο ή στο αστικό δίκαιο

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 2 έως τις 31 Οκτωβρίου.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.