Δημόσιο

ΟΑΕΔ: Τα αποτελέσματα για προσλήψεις σε 29 περιοχές

Ολόκληρη η ανακοίνωση του Οργανισμού

Αναρτήθηκαν στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (oaed.gr) οι αρχικοί πίνακες αξιολόγησης για την πρόσληψη Εκπαιδευτικού Προσωπικού στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ, έτους κατάρτισης 2019-2020.

Οι αναλυτικοί αρχικοί πίνακες έχουν αναρτηθεί και στα ΙΕΚ ΟΑΕΔ του Οργανισμού.

Οι υποψήφιοι δύνανται, εντός αποκλειστικής προθεσμίας τριών εργάσιμων ημερών, να υποβάλλουν τις τυχόν ενστάσεις τους από την Τετάρτη 2-10-2019 έως και την Παρασκευή 4-10-2019.

Ανακοίνωση ΟΑΕΔ

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να δείτε τους πίνακες με τα αποτελέσματα.