Δημόσιο

Προσλήψεις στο Δημόσιο με τα ελάχιστα τυπικά προσόντα (ΛΙΣΤΑ)

Ποιους αφορά - Τα κριτήρια

Συγκεκριμένα κριτήρια οφείλουν να πληρούν οι υποψήφιοι της κατηγορίας Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης (ΥΕ) για πρόσληψη σε φορείς του Δημοσίου, μέσω Συμβάσεων Ορισμένου Χρόνου (ΣΟΧ). 

Αυτά είναι:

ΚριτήριαΜόρια
Χρόνος ανεργίας25 ανά μήνα ανεργίας
Πολυτεκνική ιδιότητα50 για κάθε τέκνο
Τριτεκνική ιδιότητα40 για κάθε τέκνο
Ανήλικα τέκνα30 για κάθε ανήλικο τέκνο (έως δύο)
Μονογονεϊκή οικογένεια 50 για κάθε τέκνο
Εμπειρίαέως 972
ΑναπηρίαΠοσοστό αναπηρίας Χ 3
Αναπηρία γονέα, τέκνου κλπΠοσοστό αναπηρίας Χ 2

Σημαντικό: Στις προκηρύξεις κατηγορίας ΥΕ γίνεται δεκτή οποιαδήποτε εμπειρία (δηλαδή, από οπουδήποτε έχει αποκτηθεί) - Εξαιρούνται οι προκηρύξεις που ρητώς αναφέρουν ότι απαιτείται ειδική εμπειρία.

Δείτε, τώρα, σε ποιες ενεργές προκηρύξεις ΥΕ μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση: