Δημόσιο

Χειριστές μηχανημάτων στον δήμο Μαραθώνα

Για την κάλυψη εποχιακών αναγκών

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής ενός χειριστή μηχανημάτων έργου από το δήμο Μαραθώνα.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση έως τις 12 Δεκεμβρίου.

Ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η πιστοποιημένη εμπειρία και άλλες κοινωνικές ιδιότητες κρίνουν τον διορισμό.

Δείτε αναλυτικά την ειδικότητα που ζητείται, με τα προσόντα, τα δικαιολογητικά, τον πρώτο μισθό και τα επιδόματα.