Δημόσιο

Υπ. Γεωργίας: Δείτε τις βασικές ειδικότητες για τους 167 μονίμους

Έρχεται νέα προκήρυξη

24/09/2019 | 16:42

Πλήρες αίτημα για την πρόσληψη 167 μονίμων υπαλλήλων έχει αποστείλει το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων στο ΑΣΕΠ.

Το workenter αποκάλυψε νωρίτερα την ύπαρξη της νέας προκήρυξης.

Οι νεώτερες πληροφορίες αναφέρουν:

 • Από τον συνολικό αριθμό των 180 θέσεων, οι 13 θα διατεθούν στα προστατευόμενα άτομα του νόμου 2634/98. Άρα οι διαθέσιμες θέσεις είναι 167
 • Θα προσληφθεί προσωπικό τριών βαθμίδων εκπαίδευσης: ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ
 • Τα κριτήρια επιλογής για πτυχιούχους θα είναι: βαθμός πτυχίου, τυχόν μεταπτυχιακό, άδεια άσκησης επαγγέλματος (για γεωτεχνικούς), γνώση χειρισμού Η/Υ, εμπειρία, γνώση ξένων γλωσσών
 • Για την κατηγορία ΔΕ προβλέπτονται: βαθμός τίτλου απολυτηρίου, δέυτερος τίτλος σπουδών, εμπειρία, γνώση ξένων γλωσσών και χειρισμού Η/Υ

Οι βασικές ειδικότητες, σύμφωνα με πληροφορίες του workenter, θα είναι:  

 • ΠΕ Γεωπόνων
 • ΠΕ Γεωπόνων (φυτικής παραγωγής)
 • ΠΕ Κτηνιάτρων 
 • ΠΕ Ιχθυολόγων
 • ΠΕ Οικονομικού
 • ΠΕ Πληροφορικής
 • ΔΕ Γεωργικού - Κτηνοτροφικού
 • ΔΕ Προσωπικού Η/Υ
 • ΔΕ Διοικητικού - Λογιστικού