Δημόσιο - ΑΣΕΠ

8 συμβάσεις στον δήμο Μώλου - Αγίου Κωνσταντίνου

Ζητείται προσωπικό τριών ειδικοτήτων

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 έως 65 ετών
23/04/2018 | 14:41

Με προσωπικό τριών ειδικοτήτων, ενισχύεται ο δήμος Μώλου-Αγίου Κωνσταντίνου, στην Φθιώτιδα.

Ζητούνται ως εξής: ΔΕ οδηγοί απορριμματοφόρων (2 θέσεις, ΥΕ εργάτες καθαριότητας (3) και ΥΕ συνοδοί απορριμματοφόρων (3).

Θα υπογραφούν συμβάσεις με ολιγόμηνη διάρκεια.

Βρείτε προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα των ειδικοτήτων

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη, κάνοντας κλικ στην αντίστοιχη εφαρμογή

?>