Δημόσιο

Ειδικοί Φρουροί: 1.920 υποψήφιοι διεκδικούν άμεσα διορισμό (UPD)

Αρχίζει η διαδικασία της τελικής επιλογής

Ολοκληρώνεται η διαδικασία υποβολής ενστάσεων από τους υποψηφίους που διεκδικούν τις 1.500 θέσεις Ειδικών Φρουρών.

Τις αμέσως προσεχείς ημέρες το Αρχηγείο της ΕΛ.ΑΣ. θα ανακοινώσει τους αναμορφωμένους πίνακες που προέκυψαν από τις ενστάσεις.

Με βάση την διαδικασία που θα ακολουθηθεί, 1.920 επιτυχόντες θα δώσουν την τελική μάχη για τον διορισμό.

Τόσοι θα κληθούν να συμμετάσχουν στην συνέχεια των διαδικασιών επιλογής.

Από την κατηγορία Α΄(80%) θα είναι οι πρώτοι 1.560 επιτυχόντες. Από την Β΄ κατηγορία (20%) θα κληθούν οι 360 επιτυχόντες που προηγούνται στον πίνακα.

Σημειώστε, βήμα – βήμα, ολόκληρη την διαδικασία:

  • Κύρωση πινάκων βαθμολογίας
  • Υγειονομικές – Ψυχοτεχνικές εξετάσεις για 1.920 υποψηφίους (Η αρχή γίνεται με έκδοση Υγειονομικού Δελτίου στα Αστυν. Τμήματα)
  • Αθλητικές δοκιμασίες (Για όσους περάσουν το προηγούμενο στάδιο)
  • Ανακοίνωση πίνακα προσληπτέων
  • Διορισμός

Τις αμέσως προσεχείς ημέρες αναμένεται νεώτερη ανακοίνωση του υπ. Προστασίας του Πολίτη.