Δημόσιο

ΑΣΕΠ: 228 νέες θέσεις σε ΔΕΗ, δήμους, ΔΕΔΔΗΕ

Ειδικότητες, προσόντα

Νέες προσλήψεις άμεσα σε ΔΕΗ, ΔΕΔΔΗΕ και δήμους όλης της χώρας. 

Συγκεκριμένα, ζητούνται 228 υπάλληλοι, διαφόρων ειδικοτήτων και βαθμίδων εκπαίδευσης.

Στους διαγωνισμούς συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών.

Πατήστε τους ενεργούς συνδέσμους και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρες τις προκηρύξεις: 

ΔΕΗ

ΔΕΔΔΗΕ

Δήμοι