Δημόσιο

8 προσλήψεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής - Αγίου Όρους

Οι προσληφθέντες θα κατανεμηθούν σε πέντε έδρες υπηρεσίας

Για την ειδικότητα απαιτείται γνώση ξένων γλωσσών
23/04/2018 | 11:30

Με ημερήσιο φυλακτικό προσωπικό Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, ενισχύεται η Εφορεία Αρχαιοτήτων Χαλκιδικής-Αγίου Όρους

Θα υπογραφούν ολιγόμηνες συμβάσεις εργασίας ενώ, οι προσληφθέντες θα κατανεμηθούν σε πέντε έδρες υπηρεσίας.

Για την ειδικότητα, σημειώνεται ότι απαιτείται η γνώση ξένων γλωσσών

Οι αιτήσεις αποστέλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικώς στην διεύθυνση του φορέα.

Σημειώστε για την ειδικότητα προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό, επιδόματα και θέση, ανά έδρα υπηρεσίας

Διαβάστε ολόκληρη την προκήρυξη πατώντας στην αντίστοιχη εφαρμογή