Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Μόνιμος διορισμός για υποψηφίους 62 επαγγελμάτων

Αναλυτικός πίνακας με όλες τις ειδικότητες ανά βαθμίδα εκπαίδευσης

Δρομολογείται η έκδοση της προκήρυξης για την πρόσληψη 341 νέων υπαλλήλων στα Κέντρα Κοινωνικής Πρόνοιας όλης της χώρας. 

Κύριο χαρακτηριστικό της προκήρυξης είναι ευρύτατη διάχυση των θέσεων σε 62 διαφορετικά επαγγέλματα. 

Η διαδικασία αφορά πτυχιούχους ΑΕΙ, ΤΕΙ, απόφοιτους Λυκείου, ΙΕΚ και Γυμνασίου. 

Για τις θέσεις της κατηγορίας ΥΕ (Γυμνάσιο) δεκτή γίνεται οποιαδήποτε εμπειρία σε δημόσιο ή ιδιωτικό τομέα.

Η έκδοση της προκήρυξης βρίσκεται στο φάκελο με τα "επείγοντα" του ΑΣΕΠ. Αυτό, άλλωστε, ήταν και το αντικείμενο της συνάντησης ανάμεσα στην υφυπουργό Εργασίας και τον πρόεδρο της αρμόδιας Ανεξάρτητης Αρχής.

Ειδικότητες - Κατηγορίες προσωπικού που θα ζητηθούν

Κατηγορία ΠΕ:

 • Νοσηλευτών
 • Λογοθεραπείας
 • Εργοθεραπείας
 • Ειδικών Παιδαγωγών
 • Κοινωνικής Εργασίας
 • Κοινωνιολογίας
 • Ψυχολόγων
 • Πληροφορικής
 • Διαιτολόγων
 • Κοινωνικής Εργασίας
 • Ιατρών
 • Διοικητικού Λογιστικού
 • Νηπιαγωγών
 • Φυσικής Αγωγής
 • Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
 • Εκπαιδευτών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
 • ΠΕ Μουσικής (με εξειδίκευση στη μουσικοθεραπεία)
 • Φιλολόγων
 • Δασκάλων
 • Κλινικών Ψυχολόγων

Κατηγορία ΤΕ

 • Νοσηλευτών
 • Φυσιοθεραπείας
 • Λογοθεραπείας
 • Εργοθεραπείας
 • Κοινωνικής Εργασίας
 • Θεραπευτών Παιδαγωγών
 • Πληροφορικής
 • Διαιτολόγων
 • Μαιών-Μαιευτών
 • θεραπευτών Παιδαγωγών
 • Διοικητικού Λογιστικού
 • Λογιστικής
 • Διοίκησης Μονάδων Υγείας και Πρόνοιας
 • Βρεφονηπιοκόμων
 • Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
 • Εκπαιδευτών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας

Κατηγορία ΔΕ 

 • Αδελφών Νοσοκόμων
 • Βοηθών Εργοθεραπευτών
 • θεραπευτών Παιδαγωγών
 • Βρεφονηπιοκόμων
 • θεραπευτών Παιδαγωγών
 • Διοικητικού Λογιστικού
 • Διοικητικών Γραμματέων
 • Προσωπικού Η/Υ
 • Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων
 • Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας
 • Διοικητικών Γραμματέων
 • Προσωπικού Η/Υ
 • Τεχνικού διαφόρων ειδικοτήτων
 • Κοινωνικών Φροντιστών ή Επιμελητών Πρόνοιας
 • Προσχολικής Αγωγής Ημερήσιας Φροντίδας ΑμεΑ
 • Διερμηνέων Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
 • Εκπαιδευτών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας
 • Οδηγών
 • Ηλεκτρολόγων
 • Υδραυλικών
 • Μαγείρων

Κατηγορία ΥΕ

 • Τραυματιοφορέων
 • Προσωπικού Καθαριότητας
 • Βοηθητικού Υγειονομικού Προσωπικού
 • Γενικών καθηκόντων
 • Φυλάκων νυχτοφυλάκων

Διαβάστε επίσης: