Δημόσιο

Υπ. Τουρισμού: 98 προσλήψεις για ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ με νέα προκήρυξη

Ολόκληρος ο διαγωνισμός (Έντυπο)

Προκήρυξη για την πρόσληψη 98 νέων υπαλλήλων εξέδωσε το υπουργείο Τουρισμού.

Το νέο προσωπικό, κατηγορίας ΠΕ, ΤΕ, ΔΕ, θα απασχοληθεί για την κάλυψη εκπαιδευτικών αναγκών των Ινστιτούτων Επαγγελματικής Εκπαίδευσης (ΙΕΚ) αρμοδιότητας του υπ. Τουρισμού.

Σημειώστε:

  • Κάθε υποψήφιος μπορεί να υποβάλει αίτηση για οποιαδήποτε από τις προκηρυσσόμενες θέσεις. Θα προσληφθεί δε, σύμφωνα με τη σειρά προτίμησής του, μόνο σε μία θέση
  • Η εμπειρία (διδακτική και επαγγελματική) λαμβάνεται υπόψη για κατάθεση δικαιολογητικών και μοριοδοτείται μόνον εφόσον έχει πραγματοποιηθεί σε συναφές αντικείμενο εργασίας με την ειδικότητα για την οποία ο υποψήφιος υποβάλλει αίτηση πρόσληψης

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη (έντυπο).