Δημόσιο

15 θέσεις στο Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου ∆άσους Λέσβου

Ζητείται προσωπικό όλων των βαθμίδων εκπαίδευσης

Στο διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Σε πλήρη εξέλιξη βρίσκεται η διαδικασία επιλογής 15 συμβασιούχων από το Μουσείο Φυσικής Ιστορίας Απολιθωµένου ∆άσους Λέσβου.

Οι ενδιαφερόμενοι υποβάλλουν αίτηση έως τις 27 Απριλίου 2018.

Ο χρόνος ανεργίας, ο αριθμός των ανήλικων τέκνων, η πιστοποιημένη εμπειρία και άλλες κοινωνικές ιδιότητες κρίνουν τον διορισμό.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας, µε δυνατότητα ανανέωσης ή παράτασης έως το τέλος του έργου.

Τεκμηριώστε κάθε μία από αυτές τις ιδιότητες με τα αντίστοιχα έγγραφα και καταθέστε τον φάκελο δικαιολογητικών, μαζί με την αίτηση, στη διεύθυνση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά τις ειδικότητες που ζητούνται, με προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας, υπολογίζοντας τα μόρια σας στην αντίστοιχη εφαρμογή.