Δημόσιο

45 προσλήψεις στον δήμο Αγρινίου

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 21 - 64 ετών

Την πρόσληψη 45 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Αγρινίου.

Συγκεκριμένα, ζητείται εκπαιδευτικό προσωπικό διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 9 έως τις 18 Σεπτεμβρίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 8μηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.