Δημόσιο

ΑΣΕΠ: Τέσσερις προκηρύξεις κάνουν δεκτή οποιαδήποτε εμπειρία (links)

Κριτήρια και μόρια

Τέσσερις προκηρύξεις που «τρέχουν» αυτή την περίοδο ή πρόκειται πολύ σύντομα να έχουν προθεσμία για αιτήσεις, κάνουν δεκτή οποιαδήποτε εμπειρία.

Οι προκηρύξεις, που μοριοδοτούν την εμπειρία σε οποιοδήποτε επάγγελμα, αφορούν υποψηφίους με απολυτήριο Γυμνασίου ή Δημoτικού.

Οι υποψήφιοι αυτής της κατηγορίας πρέπει να πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια.

Αυτά είναι:

ΚριτήριαΜόρια
Χρόνος ανεργίας25 ανά μήνα ανεργίας
Πολυτεκνική ιδιότητα50 για κάθε τέκνο
Τριτεκνική ιδιότητα40 για κάθε τέκνο
Ανήλικα τέκνα30 για κάθε ανήλικο τέκνο (έως δύο)
Μονογονεϊκή οικογένεια 50 για κάθε τέκνο
Εμπειρίαέως 972
ΑναπηρίαΠοσοστό αναπηρίας Χ 3
Αναπηρία γονέα, τέκνου κλπΠοσοστό αναπηρίας Χ 2

Σημαντικό: Στις προκηρύξεις κατηγορίας ΥΕ γίνεται δεκτή οποιαδήποτε εμπειρία (δηλαδή, από οπουδήποτε έχει αποκτηθεί) - Εξαιρούνται οι προκηρύξεις που ρητώς αναφέρουν ότι απαιτείται ειδική εμπειρία.

Δείτε, τώρα, σε ποιες ενεργές προκηρύξεις ΥΕ μπορείτε να υποβάλλετε αίτηση: