Δημόσιο

3 συμβάσεις στην Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου

Ζητούνται απόφοιτοι Πανεπιστημιακής και Υποχρεωτικής εκπαίδευσης

Στο διαγωνισμό συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18-65 ετών

Την πρόσληψη τριων υπαλλήλων προωθεί η Εφορεία Αρχαιοτήτων Λέσβου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει 4μηνη σύμβαση εργασίας, η οποία δεν παρατείνεται ούτε ανανεώνεται.

Οι ενδιαφερόμενοι για τις θέσεις πρέπει να πληρούν τις τυπικές και ουσιαστικές προϋποθέσεις που θέτει η προκήρυξη.

Η προθεσμία υποβολής αιτήσεων εκπνέει στις 27 Απριλίου 2018.

Οι αιτήσεις υποβάλλονται αυτοπροσώπως ή ταχυδρομικά, με συστημένη επιστολή, στη διεύθυνση του φορέα.

Δείτε αναλυτικά, για κάθε ειδικότητα, προσόντα, δικαιολογητικά, πρώτο μισθό και επιδόματα.

Πατήστε το κουμπί «Υπολογίστε τα μόριά σας» και μετρήστε τις πιθανότητες επιτυχίας σας.