Δημόσιο

17 προσλήψεις στο Ρέθυμνο

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Την πρόσληψη 17 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Ρεθύμνης.

Συγκεκριμένα, ζητούνται καθηγητές μουσικής διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 3 έως τις 13 Σεπτεμβρίου

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.