Δημόσιο

ΟΑΕΔ: Αιτήσεις στο oaed.gr για προσλήψεις σε 29 περιοχές με νέα προκήρυξη

Ζητούνται πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ και απόφοιτοι Λυκείου - Όλες οι προθεσμίες

Αρχίζει από σήμερα Δευτέρα, 2 Σεπτεμβρίου, η διαδικασία υποβολής αιτήσεων στον ΟΑΕΔ για την πρόσληψη προσωπικού σε 29 περιοχές της χώρας.

Με το νέο διαγωνισμό ζητούνται πτυχιούχοι ΑΕΙ - ΤΕΙ και οποιουδήποτε τύπου Λυκείου προκειμένου να εργαστούν στα ΙΕΚ του Οργανισμού.

Η προθεσμία υποβοληας ηλεκτρονικών αιτήσεων ολοκληρώνεται την Παρασκευή 6 Σεπτεμβρίου.

Η αποστολή του φακέλου δικαιολογητικών γίνεται έως την Δευτέρα 9 Σεπτεμβρίου.

Η υποβολή των αιτήσεων γίνεται ηλεκτρονικά στον ιστότοπο του ΟΑΕΔ (oaed.gr), στην ηλεκτρονική διεύθυνση https://a2.oaed.gr/pegasus με την ένδειξη ¨Είσοδος Εκπαιδευτικού¨, η οποία έχει αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του ΟΑΕΔ.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να επιλέξουν τα ΙΕΚ μίας μόνο Περιφερειακή Ενότητας.

Διαβάστε επίσης:

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.