Δημόσιο

5 προσλήψεις στον δήμο Βόλου

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 65 ετών

Την πρόσληψη πέντε υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Βόλου.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν καθηγητές μουσικής διαφόρων ειδικοτήτων.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 15 Ιουνίου 2020.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.