Δημόσιο

Προσλήψεις, τώρα, για 21 ειδικότητες - Αιτήσεις μέσω ΑΣΕΠ (105 θέσεις)

Ολόκληρη η προκήρυξη, κατανομή

Προθεσμία σχεδόν μίας εβδομάδας έχουν οι υποψήφιοι για την υποβολή αιτήσεων στην μεγαλύτερη (ενεργή) προκήρυξη της τρέχουσας περιόδου.

Ο διαγωνισμός αφορά την πρόσληψη 105 νέων υπαλλήλων, με διαδικασίες ΑΣΕΠ, στον Ανεξάρτητο Διαχειριστή Μεταφοράς Ηλεκτρικής Ενέργειας Α.Ε. (ΑΔΜΗΕ).

Η υποβολή αιτήσεων πραγματοποιείται έως και την Πέμπτη, 5 Σεπτεμβρίου.

Ζητείται προσωπικό 21 διαφορετικών ειδκοτήτων για υπαλλήλους Πανεπιστημιακής, Τεχνολογικής και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης.

Το νέο προσωπικό θα απασχοληθεί σε διάφορες υπηρεσίες του φορέα, στις εξής περιοχές:

 • Αττική
 • Αιτωλοακαρνανία
 • Αχαΐα
 • Αρκαδία
 • Έβρος
 • Θεσσαλονίκη
 • Λάρισα
 • Κοζάνη
 • Ηράκλειο
 • Έβρος
 • Άρτα

Αιτήσεις τώρα

Σημειώστε ότι: 

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την προκήρυξη.