Δημόσιο

Νέες προσλήψεις στον δήμο Σαρωνικού

∆εν απαιτούνται ειδικά τυπικά προσόντα

Την πρόσληψη δύο εργατών καθαριότητας προωθεί ο δήμος Σαρωνικού.

Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους έως τις 5 Σεπτεμβρίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει ολιγόμηνη σύμβαση εργασίας.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.