Δημόσιο

ΑΣΕΠ 2Ε/2019: Η νέα προθεσμία για την προκήρυξη (υπ. Υγείας, ΟΑΕΔ, φορείς)

Ολόκληρη η ανακοίνωση της Ανεξάρτητης Αρχής

Γνωστοποιείται ότι οι προθεσμίες υποβολής ηλεκτρονικών αιτήσεων και αποστολής δικαιολογητικών στο πλαίσιο της προκήρυξης 2Ε/2019 του ΑΣΕΠ, η οποία είχε  ανασταλεί λόγω των βουλευτικών εκλογών και αφορούσε στην πλήρωση:

  • 6 θέσεων Ειδικών Επιστημόνων στο Κέντρο Τεκμηρίωσης και Κοστολόγησης Νοσοκομειακών Υπηρεσιών Ανώνυμη Εταιρεία (ΚΕ.ΤΕ.Κ.Ν.Υ. A.E.)
  • 2 θέσεων Ειδικού Επιστημονικού Προσωπικού στην 7η ΥΠΕ Κρήτης με σχέση εργασίας ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου διάρκειας 1 έτους (Υπουργείο Υγείας)
  • 1 θέσης Ελεγκτή Ιατρού στον ΟΑΕΔ με θητεία 3 ετών

τροποποιούνται ως εξής:

Η προθεσμία υποβολής των ηλεκτρονικών αιτήσεων συμμετοχής αρχίζει στις 9 Σεπτεμβρίου ημέρα Δευτέρα και λήγει στις 24 Σεπτεμβρίου 2019, ημέρα Τρίτη και ώρα 14:00.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» για να διαβάσετε ολόκληρη την ανακοίνωση του ΑΣΕΠ.