Δημόσιο

16 προσλήψεις στον δήμο Νέας Ιωνίας

Συμμετέχουν υποψήφιοι ηλικίας 18 - 67 ετών

Την πρόσληψη 16 υπαλλήλων προωθεί ο δήμος Νέας Ιωνίας.

Συγκεκριμένα, θα προσληφθούν καθηγητές μουσικής διαφόρων ειδικοτήτων.

Οι ενδιαφερόεμνοι μπορούν να υποβάλλουν τις αιτήσεις τους από τις 27 Αυγούστου έως τις 5 Σεπτεμβρίου.

Το νέο προσωπικό θα υπογράψει σύμβαση εργασίας έως τις 30 Ιουνίου 2020.

Πατήστε το κουμπί «Δείτε το έγγραφο» και διαβάστε αναλυτικά ολόκληρη την προκήρυξη.